De literaire leeskring: aflevering 1.
Je vraagt je toch af, hoe zal dat gaan?
Het gelezen boek werd inderdaad ontleed en wel op een manier zoals ik eigenlijk nog nooit gelezen had. Bijna close reading, bij sommige fragmenten. Motieven , symbolen, structuur, vertelperspectief, taal en stijl. Was het geloofwaardig of niet , etc.

Het interessante was om te merken, hoe verschillend mensen met een tekst omgaan en met de sympathie (al of niet) van en voor de hoofdpersonen.

Dit was nou letterlijk , zoveel hoofden, zoveel zinnen.
En dus was de ene waarheid , de andere nog niet.
Looking forward naar het volgende boek, dat meer dan 500 pag. schijnt te beslaan.