“We zijn zo nauw met elkaar verbonden dat we zonder een
gevoel van universele verantwoordelijkheid, zonder een besef dat we behoren tot een grote menselijke familie, niet kunnen of mogen hopen, dat we de gevaren voor ons bestaan kunenn trotseren, laat staan dat we vrede en geluk kunnen bewerkstelligen.”
Aldus de Dalai Lama.

Het lijkt er voorlopig niet op dat de Islamitische staat (ISIS) er zo ook over zal gaan denken.