Hoe kun je als minister van volksgezondheid zoals Edith Schippers toch is, zo gespeend zijn van een empatisch vermogen.
Als je ziekte- verschijnselen of de klachten gekoppeld aan een hoge leeftijd vooral verliesgevend lijken, dan hebben we daar geen geld voor over. lijkt het. Ik zal maar niet zeggen waar dit mij aan doet denken…

In elk geval, helaas, word ik door onze dochter die al 20 jaar geestesziek (schizofrenie) is, nogal eens geconfronteerd met het afbrekende wanbeleid van de gezondheidszorg en dan al helemaal binnen de GGZ. Toen we haar bezochten afgelopen kerst zat ze daar helemaal alleen op haar afdeling. Van een mede cliënt wist ze niet waar hij was, de tweede was niet in huis omdat hij een zelfmoordpoging had gedaan en de derde had een hevige psychose gekregen en van alles door de kamer gesmeten Er stond inderdaad een doos met scherven van serviesgoed in een hoek…

Er was nergens een leidinggevende te bekennen en ook nergens een spoortje van kerst-sfeer. Helemaal nergens iets gezellig gemaakt o. i.d.
“Ja mevrouw BEZUINIGINGEN”- dat is het woord waarmee mij nu al jaren de mond wordt gesnoerd.

De zwaksten in onze samenleving, mensen die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen- die worden op deze manier af geserveerd.
En wat schijnt de minister in een interview te hebben gezegd ? (ik heb het uit de volkskrant..) “Psychische ziekten zijn geen echte ziekten” dit zei ze tijdens een persconferentie over verwarde mensen. “Moet je niet een aantal dingen die bij het leven horen veel meer in je eigen kring zien uit te vogelen? En moet je daarom niet pas een beroep op de gezondheidszorg doen als je echt last hebt van een ziekte? “ ……. Amen, aldus de minister.

Ik hoop dat zij niet met een verwarde partner of met een kind dat zichzelf snijdt of dat aangeeft dat het dood wil of een kind dat angstige stemmen hoort, geconfronteerd zal worden. Want dan vraag ik me af hoe ze dat dan even wil “uitvogelen”?
Bah, driewerf bah voor de gedachte gang van deze minister!