“Hoop is het geloof dat het goed komt
Liefde is het vertrouwen dat het goed is.”

A.Barendrecht.

Wederopstanding, bevrijding, nieuwe hoop, het hoort allemaal bij de paasgedachte.