Gisteren kwam de Ethica heel even in mijn logboek ter sprake.
Vaak is erover geklaagd dat dit boek zo moeilijk te lezen is.( Niet echt iets om aan het strand in te grasduinen..)
Spinoza voorzag dit commentaar kennelijk , want de laatste zin van zijn Ethica luidt: ‘Alles wat voortreffelijk is, is even moeilijk als zeldzaam.’