Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

m.a.w. het is makkelijker om iemands vertrouwen te schaden, dan om het te winnen.
en dat geldt natuurlijk ook voor dit nieuwe jaar !.

Laten we proberen elkaars vertrouwen waard te zijn.