Uit een brief van Augustinus (354-430 na Chr.)
Dit komt uit de catalogus van Marc Mulders , de kunstenaar, waar ik het eerder over had.
Een heel mooie poëtische tekst, waarvan ik hier de laatste regels citeer.
“Houd uw oog gericht op wat gij ziet
en zoek degene die gij niet ziet
Geloof in hem- die gij niet ziet
Ter wille van datgene
wat gij wel van hem ziet.”