Droombekroond

Dat was de dag van de witte chrysanten
Ik was bang voor hun schoonheid
En toen , toen kwam jij om mijn ziel
mee te nemen. Diep in de nacht
Ik was zo bang , jij kwam lief en zacht
had zojuist in een droom aan je gedacht
Jij kwam en licht als een sprookjes- melodie
Weerklonk de nacht.

Bij dit gedicht van Rilke (1875-1926) uit de Sieben Fruhe Lieder,
schreef Alban Berg (1885-1935) de muziek.