image1Komende maand oktober organiseert Stichting SMAAK in Amersfoort in het prachtig gerestaureerde St. Pieters en Blokland Gasthuis een zogenaamd pop-up museum dat ingevuld zal worden door 9 conservatoren. Er komen diverse opvattingen over smaak naar voren.

Ik zie er naar uit en bovendien heb ik zelf in het geheel een rol gekregen namelijk die van museumdichter. Op de slotdag 31 oktober zal er een officieel debat gevoerd worden en zullen mijn gedichten dan ook vertoond en voorgelezen worden. Wordt vervolgd …

logo Stichting SMAAK, te Amersfoort