Iemand aftuigen dat vind ik zo’n akelige uitdrukking. Maar optuigen dat is ook zoiets , sommige mensen gebruiken, dat woord o.m. voor het behangen van de kerstboom.

Toen ik vanavond thuis kwam stond er in onze hal een prachtig “opgetuigde ‘kerstboom.
Ik wist dat enkele mensen uit het apartementen complex zich daar vol ijver mee hebben bezig gehouden. Ik had best willen helpen maar de afgelopen avond was ik verhinderd.
Misschien kan ik meehelpen aftuigen?