De rubriek U is een lezerspodium in de Volkskrant. De bijdragen moeten bondig geformuleerd zijn en voorzien van naam en e-mail adres.
Afgelopen dag in U. Een stukje met de titel : Rijke dames.

“Mij dunkt dat Arnon Grunberg in zijn Voetnoot over opwaartse sociale mobiliteit een foutje maakt.Hij zou zichzelf als succesvolle en ongetwijfeld vermogende schrijver, beschikbaar moeten stellen aan een arme eenzame dame en niet aan een rijke. Anders zou hij de kloof alleen maar vergroten.”
Aldus : Leo Mesman.

Voetnoot is een dagelijkse minicolumn op de voorpagina van de V.K. De reactie van Mesman slaat op de bijdrage van 12 dec.j.l.