Ik vond het altijd wonderlijk als ik W .op zijn hoofd zag staan. Een yoga houding.
Dan moet alles er toch wel gek uitzien dacht ik dan.
Nu las ik een mooie zin van Georg Buchner die me daar met weemoed aan herinnerde:
Wie op zijn kop loopt, heeft de hemel als afgrond onder zich.