Ik zie wat ik niet zeggen kan
En niet verzwijgen

Het breekt me uit in sprookjes over
Niemendal een wereld in een hand
een hand die uitzicht voor open ogen strooit.

Jo Govaerts uit: Waar je naar zit te kijken.