Op zondag 13 april schreef ik in mijn logboek iets over vrouwelijke pioniers. Daarin kwam o.m. Hildegard van Bingen voorbij.
Er schijnt inmiddels een nieuwe biografie over haar verschenen te zijn. Geschreven door Hans Wilbrink.
In dagblad de Trouw verscheen daarover een recensie waarin ook enkele zinnen uit die biografie vermeld werden.
Ik citeer (want dit moet toch wel een bijzondere dame zijn geweest waar je niet zomaar omheen kon…)

“Hildegard kon moeilijk omgaan met lieden die zich autoritair ten opzichte van haar gedroegen als deze er tegelijkertijd blijk van gaven dat ze over een gering wijsheids gehalte en een twijfelachtige oprechtheid beschikten. Ze weigerde zich neer te leggen bij de besluiten van die in haar ogen domme machthebbers. Macht diende gebaseerd te zijn op zuiverheid en wijsheid.”

Een edel streven dat geef ik toe , maar als we nu om ons heen kijken naar hedendaagse machthebbers, dan gaat het nog maar zelden over macht die gebaseerd is op echte zuiverheid en wijsheid.