Ook een controle bezoek bij een gynaecoloog kan een marteling zijn als je pijn hebt. In die rare stoel, in hun geval is hij rose , waardoor het misschien minder embarassing moet lijken als je met gespreide benen ligt? Daar dus probeer ik met mijn ogen stijf dicht aan Yeats te denken.

“Byzantium , een land voor oude mannen is het niet”
(ik wist niet alles uit het hoofd terwijl ik wel vaak probeer om zinnen te onthouden, omdat ik denk dat dit me zou kunnen helpen als ik ooit in een concentratiekamp terecht zou komen of in een werkkamp in Siberië. You never know.)
Thuis heb ik de tekst van de strofen uit Zeilend naar Byzantium nog eens opgezocht. De regel, ‘monumenten van onsterfelijk intellect’ vind ik zoooo mooi

“Een land voor oude mannen is het niet, de drang
Van jong volk in omhelzing, vogels in de herfst
-Die stervende generaties- bij hun zang
De zalmtrap, zee waar de makreel in zwerft,
Vis, vlees,vogels, prijzen zomers lang
Al wat verwekt, geboren wordt en sterft
Verstrikt in hun muziek, vergeten ze respect
Voor monumenten van onsterfelijk intellect.”