“Hoed je tong voor het kwade en je lippen voor de leugens. Houd je ver van het kwade.
Doe het goede, zoek vrede en jaag die na.”

Dit is een Hebreeuwse tekst die uit een psalm schijnt te komen. Ik vind hier niet zo gauw een bijbel dus dat moet u dan maar gewoon aannemen. In elk geval is het een mooie tekst. Als wij met zijn allen, iedereen in de wereld dus, zich hier aan zou houden , was er nergens oorlog.