‘Een gedicht komt pas
Als je erop wacht
Zonder erop te wachten’

Aldus de Belgische (overleden) dichter Herman de Coninck. Nou dat zal dan wel………………
En dus ga ik nu maar de was opvouwen.