Bijzonder om te merken dat er in de week van de poëzie ook Haiku’s voorbij kwamen. Toch heel kleine “versjes” voor de liefhebber.
Zoals onderstaande Haiku geschreven door een collega (die zijn haiku’s altijd heel mooi en verstild voor droeg ) nl: Jaques Vroemen 1936-2014.
‘We volgen een pad
De hemel vertelt het al
Daarginds ligt de zee.’

En gisteren trof ik in mijn mailbox een enthousiast verslag , geschreven door Leo Mesman van een haiku-middag in Nuenen;
“Als liefhebber van bibliofiele uitgaven – het leven is te kort voor lelijke boeken, net als voor slechte wijnen – stuit je soms op een verrassing die een toch al mooie dag helemaal goed kan maken. Dat overkwam mij gisteren, als gast op een gemoedelijke dichtersmiddag in mijn geboorteplaats Nuenen, waar ik kennismaakte met de dichter Luuk den Hartog. Hij bleek samen met de jonge kunstenares, Saar Scheerlings, een juweel van een bundel met haiku’s te hebben gemaakt. Al na een vluchtige blik op de inhoud, telde ik zonder aarzeling 15 euro neer voor in dit in eigen beheer uitgebrachte boekwerk (Druk: Weemen, Gemert 2014). De titel van deze bijzondere uitgave is ontleend aan deze haiku:”
weer verdwijnt de maan
de koekoek verbergt zich niet
de dag doet open

Kennelijk kocht hij het boekje dus meteen, dat zou ook fijn voor hemzelf zijn als onze eigen bundel : “Utrecht onder vier ogen”, die op een USB stick verscheen bij uitgeverij de Hooiwaagen , zo spontaan gekocht zou worden.

Ook de achterpagina van de NRC schonk vandaag nog aandacht aan de week van de poëzie bij monde van Fokke & Sukke, ze kijken naar een koe in een weiland en begroeten hem met: Hai- Koe.!