“Besten mensen, Wij zijn op 21 juni nit met onze kipen kraam aanwezich (daar en daar…)
Want er is daar dan een kleedjes markt en een haantjes markt.”

Goed dat ik het weet. Op 21 juni is de kippen boer nit aanwezich dus.
Vandaag kon ik nog een mooie poot kopen .(ja natuurlijk bedoel ik een kippenpoot)