“Gedoog, o Heer, dat wij onze zwakke lofzangen vereenigen met die der hemelsche geesten en dat wij tezamen met blijdschap en verwondering zeggen: Heilig, heilig de offerande die wij u vragen te zegenen en gunstig van ons aan te nemen.”

Komt uit een kerkboek van mijn grootmoeder:
Elisa Zeegers-Kalen..
Wat een taal. Zwakke lofzang vind ik al zo mooi klinken. Gedoog o geliefden, dat ik schrijf, een van de weinige dingen die ik kan.