Ik wist niet wat een flankspeler was, tot voor kort.
Nu weet ik door een artikel in Sir Edmund van de Volksskrant dat Edouard Duplan een flankspeler is van FC Utrecht.
Daarnaast is hij filosoof. Een interessante combinatie vind ik.

Deze Duplan was de afgelopen week de zg gids, in een aantal zaken, Onder het kopje religie vertelde hij bijv.

“Ik ben katholiek opgevoed maar niet praktiserend ik hoef niet bij Rome te horen, net zomin als bij de islam of welke andere godsdeinst. Ik heb mijn particuliere opvattingen over de menselijke existentie. Ik bouw mijn gedrag op de leefregels die ik van huis uit heb meegekregen aangevuld met datgene wat ik geleerd heb van de filosofie. Zo kijk ik naar gelijkheid en onderling respect. Daar kom je een heel eind mee.”