Komen we de waarheid te weten, zegt Cicero

Maar hoe lang dat twijfelen mag duren dat zegt hij er niet bij.