“In dit spel van wind en water
Schouw ik peinzend heel den dag
Ik vraag niet meer naar toen en later
Ik draag wat er ook komen mag. “

Kwatrijn van Jacob Israel de Haan.
Titel is berusting: wil niet !! zeggen dat ik al tot dit soort
berusting in staat ben.